Tái cấu trúc PVEP: Thay đổi để phát triển bền vững
Năm 2019 là năm thành công của Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Bên cạnh việc về đích sớm các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, PVEP đã thực hiện thành công tái cấu trúc bộ máy Tổng công ty.

Ngay sau khi đề án tái cấu trúc PVEP được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) chấp thuận về chủ trương, lãnh đạo PVEP đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tái cấu trúc trong toàn Tổng công ty.


Lãnh đạo PVEP trao quyết định và chúc mừng các tân Trưởng ban, Chánh văn phòng Tổng công ty

Sau hơn 1 năm quyết liệt thực hiện, mặc dù có rất nhiều khó khăn như đặc thù công việc đòi hỏi cao về tính đồng bộ, từ hệ thống văn bản pháp quy, chức năng nhiệm vụ, vấn đề chế độ chính sách, sắp xếp nhân sự..., song đến nay, PVEP đã cơ bản hoàn thành việc tổ chức lại bộ máy điều hành của Tổng công ty và các đơn vị, dự án theo hướng giảm thiểu các đầu mối và khâu trung gian trong xử lý công việc với mục tiêu là tinh giản và nâng cao hiệu quả, năng suất của toàn hệ thống. 

Tại khối cơ quan Tổng công ty, hiện nay PVEP đã xây dựng bộ máy gồm 12 ban, văn phòng, giảm 5 ban và 12 phòng so với trước tái cấu trúc. Cùng với đó, PVEP đã giảm 52 vị trí quản lý bao gồm 18 vị trí lãnh đạo cấp ban, 34 vị trí lãnh đạo cấp phòng. Để đưa vào hoạt động bộ máy sau tái cấu trúc, PVEP đã tiến hành 94 lượt bổ nhiệm, 108 lượt điều động cán bộ. Về quản trị, Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của PVEP đã được ban hành bên cạnh nhiều văn bản quản lý, quy chế được xây dựng và cập nhật. Việc thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành công việc đối với mỗi tập thể các ban, đơn vị cho đến từng cá nhân được thực hiện nghiêm túc, gắn với quyền lợi và thu nhập của mỗi người lao động. PVEP đã xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất và năng lực đảm trách nhiệm vụ được giao; đột phá trong chính sách con người; không ngừng hoàn thiện chế độ đãi ngộ, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của CBCNV, khuyến khích người lao động gắn bó, cống hiến hơn nữa cho sự phát triển của Tổng công ty.

Đối với các đơn vị, dự án không hiệu quả hoặc chưa phù hợp để triển khai trong ngắn hạn, PVEP đã và đang tiến hành thủ tục chuyển nhượng, giải thể, đóng dự án. Từ trên 60 dự án cả trong và ngoài nước ở thời điểm phát triển nóng trước đây, hiện PVEP đang duy trì 40 dự án và sẽ tiếp tục kiện toàn theo hướng tối ưu. Cụ thể, PVEP hoàn thành giải thể các công ty: PVEP Cuba, PVEP Algeria, PVEP Ba Tư; tiếp tục đề nghị PVN phê duyệt giải thể PVEP Randugunting, PVEP Venezuela, chuyển PVEP Peru về PVEP.

Để công tác tái cấu trúc thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, bên cạnh quyết tâm của người đứng đầu, sự sát sao chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc PVEP, cũng cần phải nhắc đến sự thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ, hy sinh lợi ích riêng của CBCNV, người lao động vì lợi ích chung, cùng với sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị trong PVEP. Trong quá trình triển khai tái cấu trúc, PVEP cũng quan tâm, chú trọng tới công tác tư tưởng, tuyên truyền tới từng CBCNV và theo đúng lộ trình triển khai. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trong quá trình sắp xếp lại bộ máy, không có bất cứ đơn thư khiếu nại, phản ánh tiêu cực nào được gửi tới lãnh đạo PVN và lãnh đạo PVEP. Công tác tái cấu trúc có sự đồng thuận, nhất trí cao của tập thể lãnh đạo, CBCNV, người lao động trong toàn Tổng công ty. 

Tuy vậy, quá trình tái cấu trúc, PVEP vẫn còn nhiều khó khăn như việc xáo trộn, thay đổi bộ máy hoạt động dẫn đến tâm lý CBCNV chưa ổn định, chưa chuyên tâm, tập trung vào công tác chuyên môn. Nhiều vấn đề quan trọng như tài chính, đầu tư chưa được giải quyết dứt điểm. Một số mục tiêu đặt ra trong công tác tái cấu trúc tổng thể chưa đạt được...

   Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh: PVEP cần tiếp tục tập trung vào công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh. Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, PVEP cần đẩy mạnh công tác tái tạo văn hóa Petrovietnam, củng cố và phát triển thương hiệu.

Trong thời gian tới, PVEP tập trung vào nguồn nhân lực, hiệu quả công việc phù hợp với chiến lược của Tổng công ty, bảo đảm tái cấu trúc đúng hướng, đúng đối tượng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời tái cấu trúc đồng bộ nhiều lĩnh vực, tập trung xây dựng hệ thống quản trị mạnh, hoàn thiện các hành lang pháp lý...

PVEP lập kế hoạch chi tiết, xác định thứ tự ưu tiên triển khai công tác tái cấu trúc như: Xây dựng lộ trình, phương thức thực hiện rõ ràng; đánh giá kết quả và hiệu quả cụ thể; soát xét, cải tiến kịp thời trong từng khâu. Bên cạnh việc triển khai các giải pháp cụ thể, công tác tái cấu trúc đòi hỏi sự đồng lòng từ lãnh đạo đến CBCNV, người lao động, nên cần tăng cường tuyên truyền để mọi người có thể thấu hiểu, đồng thuận, yên tâm công tác, cống hiến.

Đánh giá về công tác tái cấu trúc thời gian qua, Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Hồng Nam nhận định: Việc triển khai đề án tái cấu trúc mới chỉ trong giai đoạn đầu, tính chất công việc khó khăn, nhạy cảm, nhưng với quyết tâm cao của ban lãnh đạo và sự đồng lòng của tập thể người lao động, PVEP đã thực hiện được khối lượng công việc rất lớn với tinh thần quyết liệt nhưng cũng rất thận trọng, bảo đảm dân chủ, xem xét, đánh giá mọi khía cạnh trong khâu sắp xếp bộ máy và con người nhằm hướng đến mục tiêu duy nhất là vì lợi ích chung và bảo đảm sự phát triển bền vững của PVEP. Trong những năm tới, lãnh đạo PVEP sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các bước tiếp theo của đề án tái cấu trúc, sẽ điều chỉnh những điểm chưa hợp lý sau một thời gian thực hiện… 

Xác định việc tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên trong thời gian tới, tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 của PVEP, Chủ tịch HĐTV PVN Trần Sỹ Thanh lưu ý: PVEP cần tiếp tục tập trung vào công tác tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh. Song song với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, PVEP cần đẩy mạnh công tác tái tạo văn hóa Petrovietnam, củng cố và phát triển thương hiệu.

 Lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí (E&P) vẫn là lĩnh vực cốt lõi, mang lại doanh thu và lợi nhuận bền vững nhất của PVN. Trên cơ sở đúc rút những bài học kinh nghiệm thực tiễn, trong định hướng tái cấu trúc và các hoạt động, PVEP cần chú trọng hơn nữa lĩnh vực pháp chế, quản lý rủi ro trong triển khai các thủ tục liên quan đến tài sản dầu khí, cần đổi mới sáng tạo về mô hình các công ty điều hành, xây dựng chiến lược E&P và đặc biệt phải theo sát xu thế chuyển đổi cơ cấu năng lượng.

Trước sứ mệnh phải thay đổi vì sự tồn tại và phát triển bền vững của PVEP, lãnh đạo PVEP đã kêu gọi toàn thể CBCNV, người lao động PVEP đồng lòng, đồng thuận tham gia thực hiện hiệu quả các công việc tiếp theo của đề án tái cấu trúc PVEP.

Khánh AnBình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn