Petrovietnam - Gắn kết để vững mạnh
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã xây dựng được hệ thống hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí đến phát triển công nghiệp khí - điện - chế biến và dịch vụ dầu khí. Liên kết trong chuỗi giá trị đó là yêu cầu tất yếu để tận dụng được những tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, cơ hội cho sự phát triển.


Lãnh đạo Petrovietnam chứng kiến nghi thức ký kết hợp tác kinh doanh giữa PV GAS - PTSC - PV Power

Để gắn kết những mối liên kết còn lỏng lẻo, đứt gãy trong hệ thống, trong năm 2020, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã chỉ đạo quyết liệt việc liên kết, hình thành chuỗi giá trị trong toàn Tập đoàn để phát huy nội lực, nâng cao khả năng cạnh tranh, gia tăng những giá trị mới, theo tinh thần Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11-2-2020 của Bộ Chính trị về “Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, phù hợp với xu thế chung của thế giới.

Trong năm 2020, có thể kể đến sự hợp tác của PV GAS, PTSC và PV Power thông qua việc ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) phát triển chuỗi Dự án Khí - Điện - Cảng dịch vụ (tháng 8-2020), hướng đến việc hợp tác đầu tư với mục tiêu xuyên suốt là sản xuất điện, khí có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường. Trước mắt, các bên thống nhất hợp tác phát triển các dự án cấp khí LNG tái hóa bổ sung cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1 và cho Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1A.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng giám đốc Petrovietnam, chuỗi dịch vụ trong toàn ngành Dầu khí đã từng bước được hình thành. Trong năm 2020, Petrovietnam đã thực hiện khảo sát một cách hệ thống tất cả các doanh nghiệp trong chuỗi dịch vụ về nguồn lực, năng lực, định mức, đơn giá... để đánh giá tài sản, xác định điểm mạnh, điểm yếu, lợi thế cạnh tranh, từ đó có sự phân công rõ ràng, tăng cường phối hợp trong chuỗi để phát huy năng lực, khả năng cung cấp dịch vụ; kết nối, chia sẻ thông tin trong chuỗi dịch vụ với các khối/lĩnh vực hoạt động khác của Petrovietnam để tận dụng cơ hội việc làm, phát huy sức mạnh nội lực. Các doanh nghiệp dịch vụ khẳng định: Sự phối hợp ban đầu đã tạo ra lợi thế về quy mô, năng lực cạnh tranh trên thị trường, qua đó tăng cường các cơ hội việc làm, giúp các doanh nghiệp tận dụng tốt hơn nguồn lực về cơ sở vật chất, kỹ thuật cũng như chất xám để mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng thông qua dịch vụ chất lượng cao và giá cả cạnh tranh.Giao ban Tổng giám đốc Petrovietnam với các đơn vị thành viên định kỳ hằng tháng

Ngoài ra, lãnh đạo Petrovietnam cũng định hướng các nhà máy lọc hóa dầu tận dụng vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng và tài sản đã đầu tư để phát triển theo chuỗi chế biến sâu, kết nối chuỗi cung ứng giữa các nhà máy. Các cụm công nghiệp khí - điện - đạm sẽ hình thành chiến lược phát triển cho cả cụm, trên cơ sở đánh giá những cơ hội, rủi ro, có sự phối hợp cụ thể, bài bản từ nguồn nhân lực trong vận hành, bảo dưỡng, đến sự phối hợp trong hệ thống, hạ tầng, công cụ phụ trợ và việc chia sẻ, sử dụng sản phẩm của nhau nhằm tạo ra những lợi ích hài hòa.

Lãnh đạo Petrovietnam cũng chỉ đạo hình thành chuỗi phân phối, tận dụng hệ thống, kênh phân phối trong chuỗi đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa sản phẩm trong chuỗi, giúp tối ưu hóa, giảm chi phí.

Trong năm qua, các đơn vị thành viên của Petrovietnam đã đẩy mạnh liên kết hợp tác cùng phát triển như: PV GAS hợp tác với PVOIL trong sản xuất và chế biến xăng dầu; BIENDONG POC và PVU hợp tác đào tạo toàn diện; PVMTC, PV Power, PVChem ký kết Thỏa thuận hợp tác “Chuỗi cung ứng các hoạt động dịch vụ trong ngành”...

Định kỳ hằng tháng, Tổng giám đốc Petrovietnam đều chủ trì cuộc họp giao ban với Tổng giám đốc/Giám đốc các đơn vị thành viên để nắm bắt tình hình hoạt động, qua đó tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp giữa Petrovietnam và các đơn vị thành viên trong việc tháo gỡ các vấn đề khó khăn, vướng mắc; đồng thời các đơn vị thành viên cũng cập nhật thông tin, kết nối hợp tác với nhau. Nhờ đó, sự gắn kết, phối hợp giữa Petrovietnam và các đơn vị thành viên, cũng như giữa các đơn vị thành viên với nhau, trở nên hiệu quả hơn.

Đó là một số ví dụ điển hình cho thấy việc phối hợp hoạt động, hợp tác, chia sẻ nguồn lực đang được đẩy mạnh, hiện thực hóa tại Petrovietnam. Qua việc xây dựng chuỗi, Petrovietnam làm sáng rõ hơn về cấu trúc chi phí, đánh giá chi tiết, tổng thể tài sản, nguồn lực, những vấn đề tồn tại và tiềm năng, trên cơ sở đó xem xét, tái phân bổ nguồn lực cho phù hợp nhằm phát huy giá trị sử dụng, phân bổ rủi ro, hình thành một chiến lược kinh doanh tổng thể, hài hòa trong một chuỗi liên kết vững chắc.

“Muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”, việc đẩy mạnh liên kết chuỗi đã cho thấy tầm nhìn tổng thể, dài hạn, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của Petrovietnam. Tuy nhiên, để cho chuỗi giá trị phát huy được sức mạnh, các mối liên kết phải thật sự bền chặt từ bên trong, chứ không chỉ là hình thức hay bằng các mệnh lệnh hành chính. Các thành viên trong chuỗi đều phải thấy được giá trị của sự liên kết và chủ động, tích cực tham gia, chung tay xây dựng, kiến tạo những giá trị mới. Đó là điều Petrovietnam đang xây dựng và củng cố trong chuỗi giá trị của mình, để hình thành một Petrovietnam gắn kết vững mạnh.

Trong năm 2020, các đơn vị thành viên của Petrovietnam đã đẩy mạnh liên kết hợp tác cùng phát triển như: PV GAS hợp tác với PVOIL trong sản xuất và chế biến xăng dầu; BIENDONG POC và PVU hợp tác đào tạo toàn diện; PVMTC, PV Power, PVChem ký kết Thỏa thuận hợp tác “Chuỗi cung ứng các hoạt động dịch vụ trong ngành”...


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn