Vietsovpetro hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản nửa đầu năm 2019
Với sản lượng khai thác dầu/condensate đạt 1.920,9 nghìn tấn, khai thác 75 triệu m3 khí thiên nhiên, đưa 534,3 triệu m3 khí vào bờ trong 6 tháng đầu năm, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro dự kiến sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản về sản xuất cũng như về kinh tế tài chính của năm 2019.

 

6 tháng đầu năm 2019, Vietsovpetro khai thác được 1.920,9 nghìn tấn dầu/condensate

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Vietsovpetro đã khai thác được 1.920,9 nghìn tấn dầu/condensate (đạt 107,8% kế hoạch); khối lượng khí thiên nhiên đã khai thác 75 triệu m3 (121,1% kế hoạch); đưa khí vào bờ đạt 534,3 triệu m3 (205% kế hoạch).

Khối lượng gia công kết cấu kim loại từ đầu năm đạt 8.698,5 tấn (107,5% kế hoạch); thực hiện công tác lắp ráp ngoài biển 5.450,8 tấn kết cấu kim loại (101,1% kế hoạch); tháo dỡ 01 công trình và lắp đặt 21,2 km đường ống ngầm.

Tại Lô 09-1, doanh thu từ bán dầu/condensate đạt 944,8 triệu USD (115,7% kế hoạch); nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế 397,3 triệu USD (119,0% kế hoạch). Lợi nhuận Phía Việt Nam đạt 76,2 triệu USD (125,5% kế hoạch) và lợi nhuận Phía Nga đạt 73,5 triệu USD (125,9% kế hoạch).

Tại Lô 09-3/12, doanh thu từ bán dầu/condensate (phần của Vietsovpetro) đạt 31,6 triệu USD (108,4% kế hoạch); nộp ngân sách Nhà nước các loại thuế 10,5 triệu USD (112,2% kế hoạch). Lợi nhuận Phía Việt Nam đạt 2,2 triệu USD (100,5% kế hoạch) và lợi nhuận Phía Nga đạt 2,1 triệu USD (100,5% kế hoạch).

Với tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh như hiện tại, dự kiến Viesovpetro sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất cũng như về kinh tế tài chính năm 2019. Cụ thể, sản lượng khai thác dầu trong năm 2019 dự kiến đạt 3.552,1 nghìn tấn (101,1% kế hoạch), khai thác khí thiên nhiên khu vực Đông Bắc mỏ Rồng dự kiến đạt 130,17 triệu m3 (110,5% so với kế hoạch 117,79 triệu m3), dự kiến cung cấp về bờ 1.025,1 triệu m3 khí, trong đó từ Lô 09-1 là 302,4 triệu m3 (162,1 % so với kế hoạch 186,5 triệu m3), doanh thu bán dầu 1.666,6 triệu USD (đạt 103,7% kế hoạch).

Trúc Lâm (Theo VSP)


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn