Giải pháp 
đột phá để phát triển

Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xác định 3 giải pháp đột phá để phát triển là:Giải pháp về con người

Xây dựng và đào tạo đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, công nhân lành nghề và đội ngũ cán bộ quản lý ở mỗi cấp bậc trong bộ máy tổ chức, khơi dậy lòng nhiệt huyết trong mỗi con người, vì sự nghiệp Dầu khí.

Giải pháp về khoa học công nghệ

Đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất, để nghiên cứu sản xuất các sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế.

Giải pháp về quản lý

Quản lý doanh nghiệp khoa học, theo chuẩn mực quốc tế hiện đại là việc cần kiên trì thực hiện. Doanh nghiệp được quản lý tốt, quản trị khoa học là cơ sở và tiền đề để phát triển tăng tốc mạnh mẽ và bền vững.

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn