THI ĐUA KHEN THƯỞNG
THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Sau 40 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trở thành tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, có tiềm lực mạnh, lĩnh vực sản xuất kinh doanh đa dạng, ngày càng tham gia sâu rộng vào quá trình hội nhập quốc tế. Hơn 60 nghìn người lao động Dầu khí đang ngày đêm miệt mài làm việc trên các công trình, dự án trọng điểm của quốc gia, của ngành, trải rộng trong các lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò khai thác dầu khí, công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp khí, công nghiệp điện và cung cấp dịch vụ kỹ thuật dầu khí chất lượng cao. Bên cạnh nhiệm vụ chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đội ngũ CNVC-NLĐ của Tập đoàn đã và đang thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền quốc gia trên Biển Đông.
Những thành công cũng như sự bứt phá đi lên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam hôm nay nhờ sự đóng góp to lớn của đội ngũ CNVC-NLĐ và người lao động Dầu khí. Tinh thần tiên phong của đội ngũ CNVC-NLĐ được khơi dậy từ các phong trào thi đua yêu nước nổi bật như: “Lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến”; “Việc hôm nay không để ngày mai”; “Về đích trước thời hạn”, “Thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí, không có ngày, giờ lao động mất an toàn”; và các phong trào thi đua giữ gìn an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động, xây dựng môi trường “xanh - sạch - đẹp”; thi đua đóng góp ý tưởng sáng tạo; thi đua xây dựng Văn hóa Dầu khí; thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội v.v…
Với phương châm “Đồng tâm, hiệp lực...” nên từ công trình nhỏ đến các công trình trọng điểm, ở đâu Tập đoàn cũng phát động thi đua với nhiều hình thức cho nhiều đối tượng khác nhau cùng tham gia như: Tuần lễ văn hóa Dầu khí, Tháng Công nhân và Tháng Thanh niên... Tại các công trình trọng điểm như: Nhà máy Đạm Cà Mau, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy Điện Nhơn Trạch 2, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Long Phú 1 và Sông Hậu 1… cho tất cả nhà thầu, người lao động trên công trường kể cả người Việt Nam và nước ngoài.
Đây chính là động lực mạnh mẽ, thúc đẩy các nhà thầu nhanh chóng hoàn thành các hạng mục công trình, người lao động trên từng công trình luôn có khí thế thi đua, nỗ lực vượt qua những khó khăn về điều kiện môi trường làm việc, sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, để nỗ lực quyết tâm đưa công trình về đích đúng tiến độ đảm bảo an toàn chất lượng, hiệu quả.
Tại nhiều đơn vị, phong trào thi đua về đích trước các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã thực sự đem lại lợi ích kinh tế như: Phong trào thi đua bảo dưỡng vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã rút ngắn thời gian bảo dưỡng 2 ngày, làm lợi 6 triệu USD; Thi đua bảo dưỡng Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy Điện Nhơn Trạch đã rút ngắn thời gian bảo dưỡng và làm lợi hàng trăm tỉ đồng.
Các phong trào thi đua đã mang lại rất nhiều lợi ích quan trọng cả về hiệu quả kinh tế và những đột phá trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh.
Trong giai đoạn 2010 - 2015, toàn Tập đoàn có trên 300 đề tài nghiên cứu khoa học; hơn 1.600 sáng kiến, trong đó có 834 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, sáng chế được công nhận làm lợi cho ngành Dầu khí và đất nước hàng trăm triệu USD và hơn 1.000 tỉ đồng. Từ các phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 5 năm qua toàn Tập đoàn đã tiết kiệm được tổng cộng hơn 3.000 tỉ đồng. Nổi bật trong phong trào này là các đơn vị: Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã có 664 đề tài đăng ký và đã công nhận 408 sáng kiến. Giá trị làm lợi trên 38 triệu USD. Tổng Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã có 616 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với giá trị làm lợi 149,6 tỉ đồng.
Tại PVEP, VPI trong những năm qua công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ không ngừng được triển khai thực hiện với những kết quả rất đáng khích lệ. Nhiều công trình, đề tài, nhiệm vụ và các giải pháp khoa học công nghệ đã được ứng dụng ở các lĩnh vực như địa chất, địa vất lý, công nghệ mỏ, khoan, phát triển và khai thác… tiết kiệm và làm lợi hàng trăm triệu USD. Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau có trên 800 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất làm lợi trên 250 tỉ đồng. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có 11 sáng kiến được công nhận làm lợi trên 36 tỉ đồng. PV GAS với tổng số 409 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giá trị làm lợi là 807 tỉ đồng.Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động đã được Tập đoàn hưởng ứng tích cực bằng các công trình an sinh xã hội, đây là một nhiệm vụ trong kế hoạch hoạt động hàng năm của Tập đoàn và các đơn vị thành viên. Trong các năm từ 2010 đến 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ các địa phương và tổ chức triển khai công tác an sinh xã hội nói chung và công tác giảm nghèo nhanh bền vững nói riêng đạt 2.831 tỉ đồng.
Đặc biệt, trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện quan trọng của Tập đoàn đã khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh.
Trong 5 năm qua, công tác khen thưởng đã được Tập đoàn quan tâm và chỉ đạo thực hiện hết sức kịp thời, đã tạo động lực và tinh thần động viên to lớn đối với các tập thể và cá nhân trong lao động sản xuất và sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Kết quả đã có nhiều tập thể và cá nhân là những điển hình tiên tiến được tôn vinh và đón nhận những danh hiệu thi đua cao quý của Đảng và Nhà nước. Trong đó có 6 tập thể và 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 8 Huân chương Độc lập các hạng; 1 Huân chương Quân công; 3 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; 463 Huân chương Lao động các hạng; 19 Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 46 Huân chương Hữu nghị & 17 Huy chương Hữu nghị; 1.711 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 53 Cờ Thi đua của Chính phủ; 3.620 danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ; 6.119 Bằng khen cấp Bộ... và hàng nghìn danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng các cấp khác.
Bên cạnh đó, Tập đoàn đã khen thưởng, tôn vinh người lao động với nhiều hình thức phong phú như Doanh nhân Dầu khí tiêu biểu, lao động Dầu khí tiêu biểu, Doanh nhân trẻ Dầu khí… và đặc biệt, năm 2015, tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV, Tập đoàn sẽ tôn vinh 16 tập thể tiêu biểu nhất dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, 40 gương điển hình xuất sắc (tượng trưng cho 40 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn) và 54 gương điển hình tiên tiến (tượng trưng cho 54 năm Ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam) là những người trực tiếp lao động, sản xuất trong toàn ngành. Những con số khen thưởng này tuy chưa phản ánh hết được bức tranh toàn cảnh về kết quả thi đua của toàn ngành, nhưng đã có tác dụng to lớn trong việc động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong toàn Tập đoàn.
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn