Đảng bộ PV GAS tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần X, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hòa chung không khí phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và được sự nhất trí của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, trong hai ngày 14 và 15/5/2020, tại Toà nhà PV GAS Tower, TP. Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội điểm các Chi/Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Về phía Đảng ủy PV GAS, có đồng chí Nguyễn Sinh Khang – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty (TCT); đồng chí Dương Mạnh Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc TCT.

Đại hội cũng vinh dự được đón tiếp các đồng chí đại diện lãnh đạo các cơ quan Ban Đảng Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, đại diện lãnh đạo các các đơn vị trong ngành, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng ủy PV GAS qua các thời kỳ; và 198 đại biểu là những đảng viên ưu tú, đại diện cho hơn 900 đảng viên của 18 Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ PV GAS.


Lãnh đạo cấp trên chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ PV GAS lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển mạnh mẽ, toàn diện của PV GAS, đồng thời mở ra thời kỳ phát triển mới với nhiều vận hội và trách nhiệm cao cả.

Kết quả xuất sắc

Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ PV GAS đã thể hiện sự tập trung trí tuệ tập thể, nhìn nhận và đánh giá đầy đủ thuận lợi, khó khăn, khẳng định những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng ủy, Ban lãnh đạo, toàn thể đảng viên và người lao động PV GAS đã đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch, tiếp tục đảm bảo TCT phát triển vững mạnh, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Vị thế và uy tín của PV GAS ngày càng được nâng cao trong phạm vi quốc gia và trên trường quốc tế. Hạ tầng ngành Công nghiệp khí dần dần được hoàn thiện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý khí của PV GAS vận hành an toàn, ổn định. PV GAS liên tục dẫn đầu về doanh thu và lợi nhuận trong Tập đoàn, là doanh nghiệp đóng thuế thu nhập lớn tại Việt Nam, nhiều năm liền được các tổ chức uy tín trong nước và khu vực đánh giá cao về kết quả hoạt động, mang lại lợi ích thiết thực cho đất nước, cổ đông, người lao động, cộng đồng xã hội và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu của toàn TCT đạt trên 340 ngàn tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch, tăng 6% so với thực hiện 5 năm 2010 - 2015; lợi nhuận trước thuế đạt gần 63 ngàn tỷ đồng, bằng 143% kế hoạch, tăng 6% so với thực hiện 5 năm 2010 - 2015; nộp ngân sách đạt gần 24 ngàn tỷ đồng, bằng 164% kế hoạch. Tổng tài sản cuối kỳ trên 62 ngàn tỷ đồng, tăng 16% so với cuối kỳ giai đoạn 2010 - 2015. Vốn chủ sở hữu cuối kỳ gần 50 ngàn tỷ đồng, tăng 38% so với cuối kỳ giai đoạn 2010 - 2015.


Các tổ chức đoàn thể PV GAS chúc mừng Đại hội

Trong 5 năm qua, PV GAS tiếp tục phát triển vững mạnh, an toàn, chất lượng, hiệu quả, chỉ số ROE bình quân duy trì ở mức trên 22%, ROA trên 15%, hệ số thanh toán nợ ngắn hạn trên 3,5 lần; là doanh nghiệp luôn được các tổ chức uy tín trong và ngoài nước đánh giá cao, nằm trong Top 100 doanh nghiệp hàng đầu châu Á, Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động SXKD, các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, chia sẻ cộng đồng, trợ giúp các gia đình chính sách, ủng hộ nhân dân vùng thiên tai, lũ lụt luôn được PV GAS chủ động, tích cực hưởng ứng, tham gia. 5 năm qua, PV GAS đã tài trợ, ủng hộ cho công tác an sinh xã hội trên 450 tỷ đồng.


Khen thưởng các bí thư xuất sắc của các chi/đảng bộ trực thuộc Đảng bộ PV GAS đã có nhiều thành tích trong nhiệm kỳ 2015-2020

Công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, đạt nhiều thành tựu to lớn, quan trọng, có nhiều mặt phát triển mạnh mẽ. Cụ thể là công tác chính trị tư tưởng tạo được sự thống nhất ý chí và hành động; công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đồng bộ, đúng quy trình, quy định và đạt kết quả tốt; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng được tăng cường, có hiệu lực, hiệu quả; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội thường xuyên chú trọng. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều sáng tạo, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đa số cán bộ, đảng viên, công nhân viên.

Kết quả đạt được 5 năm qua đã góp phần khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng bộ TCT, nâng cao vai trò, vị thế của PV GAS trong sự phát triển chung của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của TCT trong 30 năm xây dựng, phát triển.

Mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025

Phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ PV GAS lần X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh đổi mới, chuyên nghiệp; phát triển PV GAS lớn mạnh, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu thu gom - vận chuyển - chế biến - xuất nhập khẩu - tồn trữ - dịch vụ - kinh doanh khí và sản phẩm khí, tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn; Phát huy hiệu quả vai trò đơn vị duy nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong nhiệm vụ phân phối kịp thời, an toàn, hiệu quả toàn bộ nguồn khí thu gom trong nước và bao tiêu toàn bộ sản phẩm LPG từ các nhà máy sản xuất của Tập đoàn; Tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành Công nghiệp khí Việt Nam phát triển nhanh chóng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hội nhập quốc tế.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng có ý nghĩa chiến lược cho sự phát triển PV GAS trong thời gian tới. Trong đó, Đại hội đã thảo luận dân chủ, nhất trí biểu quyết thông qua các mục tiêu, phương hướng của Đảng bộ TCT nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm xây dựng PV GAS trở thành doanh nghiệp chủ đạo trong ngành Công nghiệp khí Việt Nam và hội nhập quốc tế; nhất trí thông qua các chỉ tiêu phấn đấu và các nhiệm vụ giải pháp nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020-2025 và thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PV GAS lần thứ X. Các nội dung được thông qua tại Đại hội khẳng định sự kết tinh trí tuệ, ý chí của toàn thể đại biểu tham dự Đại hội.


Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ PV GAS nhiệm kỳ 2020 -2025

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ PV GAS khóa X, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 ủy viên, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, trí tuệ, tâm huyết để gánh vác những trọng trách do toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ TCT giao phó.

Tại Hội nghị BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 lần thứ I được tổ chức khẩn trương và hiệu quả, BCH đã bầu 8 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy. Đồng chí Dương Mạnh Sơn - Tổng giám đốc PV GAS được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Trần Đức Sơn – Trưởng Ban Tổ chức nhân sự được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy PV GAS, nhiệm kỳ 2020-2025. BCH Đảng bộ cũng đã bầu 5 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng Ban là đồng chí Phạm Đăng Nam – Phó Tổng giám đốc PV GAS.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 13 đồng chí, mang tiếng nói đại diện cho trí tuệ, tâm huyết của tất cả các cán bộ, đảng viên, người lao động của PV GAS đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Doanh nghiệp chủ đạo trong ngành Công nghiệp khí Việt Nam và hội nhập quốc tế


Đồng chí Trần Sỹ Thanh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội trân trọng được lắng nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Thay mặt Đảng uỷ Tập đoàn, đồng chí biểu dương và chúc mừng những thành tựu của Đảng bộ PV GAS đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; khẳng định những kết quả đạt được của Đảng bộ PV GAS giai đoạn 2015 – 2020 là khá toàn diện, đã khẳng định vị trí chủ lực về nhiều mặt và tầm quan trọng đặc biệt đối với sự phát triển của Tập đoàn, tạo tiền đề vững chắc để PV GAS tiếp tục phát triển trong thời gian tới, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội II của Đảng bộ Tập đoàn. Đây là minh chứng rõ nét, sinh động cho năng lực lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ, hiệu quả quản lý, điều hành của tập thể lãnh đạo, cũng như tinh thần đoàn kết, nỗ lực lao động sáng tạo của hơn 3.000 cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động PV GAS.

Đồng chí Trần Sỹ Thanh cơ bản tán thành với những mục tiêu, nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu mà Đảng bộ PV GAS đề ra trong báo cáo chính trị trình Đại hội; đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Đảng bộ PV GAS cần lưu ý, tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới về công tác xây dựng Đảng, cũng như sản xuất kinh doanh; sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp; công tác cán bộ, phát triển nguồn nhân lực...

Năm 2020, PV GAS kỷ niệm 30 năm thành lập, với tinh thần mới, khí thế mới, vận hội mới và khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển mà Đại hội mang lại, cùng với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, đồng chí Trần Sỹ Thanh tin tưởng, PV GAS nhất định sẽ vững bước đi lên, tiếp tục phát triển vững mạnh, an toàn, chất lượng, hiệu quả, xứng đáng là vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành Công nghiệp khí Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hội nhập quốc tế.


Các đồng chí lãnh đạo và đại biểu tham dự Đại hội

Sau gần hai ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, Đại hội đại biểu Đảng bộ PV GAS lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động TCT tiếp tục phát huy truyền thống của “Người đi tìm lửa”, “Người lao động PV GAS”, nêu cao tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua làm theo lời Bác, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Đảng bộ TCT trong sạch, vững mạnh; giữ vững vai trò chủ đạo và phát triển PV GAS ngày càng lớn mạnh trong ngành Công nghiệp khí Việt Nam và hội nhập quốc tế.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn