Đánh giá ăn mòn đường ống dẫn khí Bạch Hổ -Dinh Cố và đề xuất các giải pháp chống ăn mòn

Phan Công Thành, Trương Quang Trường, Trần Mai Khôi - Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP - Email: truongtq@pvdmc.com.vn

Chi tiết

Tiến bộ trong xúc tác của quá trình Reforming methane –giải pháp tiềm năng để sử dụng hiệu quả các nguồn khí thiên nhiên có hàm lượng CO2 cao

Lưu Cẩm Lộc Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Email: luucamloc@hcmut.edu.vn

Chi tiết

Ứng dụng phương pháp địa thống kê trong dự báo các thông số địa cơ học và ứng dụng mô hình Sandpit 3D trong dự báo sinh cát cho giếng khai thác ở Bể Nam Côn Sơn.

Tạ Quốc Dũng (1), Lê Thế Hà (2), Nguyễn Tiến Đạt (1) 1.Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2.Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: tqdung@hcmut.edu.vn; halt01@pvn.vn

Chi tiết

Các thách thức trong quá  trình phát triển mỏ khí Condensate Sư tử trắng

Nguyễn Văn Quế, Hoàng Ngọc Đông, Trương Tuấn Anh, Trần Hà Minh, Nguyễn Văn Tuân Hoàng Nam Hải, Đinh Hoàng Khanh, Lê Nguyên Vũ, Nguyễn Chu Đạt Công ty Liên doanh Điều hành Cửu Long ...

Chi tiết

Nghiên cứu thử nghiệm công nghiệp hệ dung dịch khoan ức chế “KCL-Protex Sta” và sử dụng  kết hợp hợp chất Protex sta với các hệ dung dịch khoan CFL- AKK-KCL-Pag, Kgac bổ sung để nâng cao hiệu quả thi công giếng khoan.

Bùi Việt Đức (1), Ngô Văn Tự (1), Bùi Trọng Khải1, Đặng Của (1), Bùi Việt Phương (1), Vũ Văn Hưng (2) Hoàng Hồng Lĩnh (2), Bùi Văn Thơm (2), Nguyễn Xuân Thảo (3) 1. Công ty TNHH MTV Công nghệ Khoan ...

Chi tiết

Đặc điểm địa hóa các phát hiện hydrocarbon bể Malay – Thổ Chu

Phan Văn Thắng 1, Hoàng Nhật Hưng (1), Nguyễn Thị Oanh Vũ (1), Nguyễn Thị Dậu (2) 1.Viện Dầu khí Việt Nam 2. Hội Dầu khí Việt Nam Email: thangpv@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Cấu trúc và lịch sử kiến tạo khu vực bể Cửu Long

Nghiên cứu mới nhất của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) về cấu trúc và lịch sử kiến tạo khu vực bể Cửu Long (“Tectonic evolu- tion and regional setting of the Cuu Long basin, Vietnam”) vừa được công bố ...

Chi tiết

Các phương pháp phát hiện ăn mòn kim loại dưới lớp bảo ôn

Phạm Vũ Dũng, Nguyễn Đình Dũng, Nguyễn Thị Lê Hiền - Viện Dầu khí Việt Nam - Email: dungpv@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Nghiên cứu tổng hợp và đánh giá vật liệu siêu xốp ứng dụng xử lý dầu tràn dựa trên Cellulose tự nhiên trích ly từ giấy thải

Võ Nguyễn Xuân Phương, Lương Ngọc Thủy, Lê Phúc Nguyên, Nguyễn Hữu Lương - Viện Dầu khí Việt Nam - Email: phuongvnx.pvpro@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Kenetic đá mẹ bể Cửu Long

Nguyễn Thị Tuyết Lan, Nguyễn Thị Thanh, Lê Hoài Nga, Phí Ngọc Đông, Bùi Quang Huy, Phan Văn Thắng - Viện Dầu khí Việt Nam - Email: lanntt@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Giải pháp xử lý tình trạng mất ổn định thành giếng khoan.

Phạm Văn Hiếu1, 2 1.Trường Đại học Dầu khí Gubkin 2. Liên doanh Việt - Nga“Vietsovpetro” - Email: hieupv.dr@vietsov.com.vn

Chi tiết

Ứng dụng ANN trong dự báo áp suất nứt vỉa

Nguyễn Văn Hùng, Đặng Hữu Minh - Đại học Dầu khí Việt Nam - Email: hungnv@pvu.edu.vn

Chi tiết

Nghiên cứu tính chất lưu biến của nhũ tương dầu - nước ở mỏ Cá Tầm

Nguyễn Thúc Kháng (1), Trần Đình Kiên (2), Nguyễn Ngọc Anh Tuấn (3), Phan Đức Tuấn (3) 1. Hội Dầu khí Việt Nam 2.Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội 3. Liên doanh Việt - Nga“Vietsovpetro” ...

Chi tiết

Tối ưu chi phí quản lý sự toàn vẹn đường ống ngầm bằng nghiên cứu mô phỏng kết hợp thực nghiệm và kiểm định trên cơ sở rủi ro (RBI)

Trần Công Nhật, Ngô Hữu Hải, Đặng Anh Tuấn Nguyễn Thị Lê Hiền, Lê Xuân Vinh Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông Viện Dầu khí Việt Nam Bureau Veritas Việt Nam Email: nhattc@biendongpoc.vn

Chi tiết

Đánh giá tác động môi trường và hiệu quả công tác bảo vệ môi trường tại lô 05-2&05-3, bể Nam Côn Sơn

Đỗ Thị Quỳnh Trang, Đặng Anh Tuấn, Lê Quốc Thắng Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông Viện Dầu khí Việt Nam Email: trangdtq@biendongpoc.vn

Chi tiết

Nghiên cứu tích hợp mô hình mô phỏng dòng chảy trong vỉa chứa và lòng giếng nhằm tối ưu hóa dự báo sản lượng các giếng khai thác khí – condensate của mỏ Hải Thạch

Nguyễn Minh Quý, Phan Ngọc Trung, Ngô Hữu Hải, Đặng Anh Tuấn, Trần Vũ Tùng, Phạm Trường Giang, Phạm Chí Đức Viện Dầu khí Việt Nam Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông ...

Chi tiết

Chính xác hóa dự báo nhiệt độ thành hệ bằng cách sử dụng dữ liệu đồng hồ đáy ở các mỏ có nhiệt độ cao, áp suất cao hải thạch và mộc tinh bể Nam Côn Sơn, thềm lục địa Việt Nam

Vũ Đức Hòa, Khúc Hồng Giang, Hoàng Kỳ Sơn Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông Email: hoavd@biendongpoc.vn

Chi tiết

Kết quả đo độ thấm bằng nhiều phương pháp khác nhau cho vỉa turbidite mỏ Hải Thạch, bể Nam Côn Sơn

Phạm Hoàng Duy, Hoàng Kỳ Sơn, Trần Ngọc Thế Hùng, Trần Vũ Tùng Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông Email: duyph@biendongpoc.vn

Chi tiết

Lựa chọn thiết kế choòng khoan kim cương đa tinh thể (PDC) tối ưu cho công đoạn 81/2” tại các giếng khoan nhiệt độ cao, áp suất cao mỏ Hải Thạch, bể Nam Côn Sơn

Hoàng Thanh Tùng, Nguyễn Phạm Huy Cường, Trần Hồng Nam, Lê Quang Duyến, Đào Thị Uyên Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông Tổng công ty Thăm dò Khai ...

Chi tiết

Nghiên cứu đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và dự báo quá trình ngưng tụ lỏng lẻo xảy ra trong giếng khai thác ở mỏ khí Condensate.

Nguyễn Minh Quý (1), Ngô Hữu Hải (2), Đặng Anh Tuấn (2), Trần Vũ Tùng (2), Hoàng Long (1), Phạm Trường Giang (1), Lê Thị Thu Hường (1) 1.Viện Dầu khí Việt Nam 2. Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông

Chi tiết

Tối ưu hóa vận hành sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các nhà máy chế biến dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

TS. Lê Mạnh Hùng Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Email: hunglm@pvn.vn

Chi tiết

Thiết kế tối ưu hóa bộ khoan cụ mở rộng thành giếng trong quá trình khoan cho giếng khoan mỏ Hải Thạch bể Nam Côn Sơn.

Hoàng Thanh Tùng (1), Nguyễn Phạm Huy Cường (2), Trần Hồng Nam (3), Lê Quang Duyến (4), Đào Thị Uyên (4) 1. Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) 2. Công ty Điều hành Dầu khí ...

Chi tiết

Nghiên cứu sinh địa tầng và nhận định về tập trầm tích BH5. 2 ở khu vực trũng Tây Bạch Hổ, bể Cửu Long

Mai Hoàng Đảm, Nguyễn Tấn Triệu, Vũ Tuấn Dũng, Phạm Thị Duyên, Nguyễn Thanh Tuyến Viện Dẩu khí Việt Nam Email: dammh@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ và quy trình chế tạo anode hy sinh hợp kim kẽm đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế

Nguyễn Thị Lê Hiền, Phan Trọng Hiếu, Phạm Vũ Dũng, Ngô Ngọc Thương, Phạm Thị Hường Viện Dẩu khí Việt Nam Email: hienntl@vpi.pvn.vn

Chi tiết

VPI lần đầu tiên tổng hợp được màng vô cơ tách khí N2/CH4 từ Zeolite DDR.

Lần đầu tiên, các nhà khoa học của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) đã tổng hợp được loại vật liệu mới là màng vô cơ tách khí N2 / CH4trong điều kiện phòng thí nghiệm và kết quả nghiên cứu này đã được ...

Chi tiết

Quản trị rủi ro trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí: Một số phân tích và đề xuất.

Nguyễn Hồng Minh, Phạm Kiều Quang, Hoàng Thị Đào, Nguyễn Thị Thanh Lê Viện Dẩu khí Việt Nam Email: nguyenhongminh@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Ứng dụng công nghệ khoan kiểm soát áp suất cho các giếng có nhiệt độ cao, áp suất cao tại bể Nam Côn Sơn

Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh Tùng, Lê Vũ Quân, Lê Quốc Trung, Trần Đăng Tú Viện Dầu khí Việt Nam Email: tuananguyen@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Phân vùng nguy cơ cháy nổ cho các công trình dầu khí

Phạm Minh Đức Viện Dầu khí Việt Nam Email: ducpm.cpse@vpi.pvn.vn

Chi tiết

Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số vận hàng nứt vỉa tới dẫn suất khe nứt và khối lượng hạt chèn khi thực hiện bơm nứt vỉa tầng Oligocene chặt sít

Nguyễn Hữu Trường - Trường Đại học Dầu khí Việt Nam; Nguyễn Quốc Dũng - Liên doanh Việt - Nga“Vietsovpetro”; Phạm Đình Phi - Baker-Hughes; Nguyễn Viết Khôi Nguyên - Trường Đại học Dầu khí Việt ...

Chi tiết

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Số giấy phép: 10/GP-TTĐT, cấp ngày: 25/01/2013. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn